Pretraga

Dostava i povrati

DOSTAVA NARUČENE ROBE

 • Adresa dostave može biti adresa prebivališta odnosno sjedište firme kupca ili po želji isporuka ovlaštenom lokalnom servisu guma.
 • Za točnost podataka o dostavi, adresi i kontakt telefonu odgovoran je isključivo kupac, odnosno naručitelj.
 • GUMA M d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju netočnih podataka niti posljedica koje eventualno to može prouzročiti.
 • Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, kupac dobiva račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati.
 • Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja i da je kupac preuzeo sve potrebne isprave koje prate proizvod.

POVRATI

POVRAT NEODGOVARAJUĆE ILI OŠTEĆENE ROBE

Kupac ima pravo na povrat robe u slučaju da je dostavljena roba neodgovarajuća ili oštećena.

 • Uvjeti za ostvarenje prava na povrat robe:
 • Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti GUMA M d.o.o., putem maila [email protected] ili telefonski na broj: 063 001 900
 • Ukoliko kupac ustanovi da je dostavljena roba neodgovarajuća od naručene robe dužan je u roku 48 sati od primitka o tome pismeno obavijestiti GUMA M d.o.o., putem maila [email protected] ili telefonski na broj: 063 001 900

Ukoliko se utvrdi da je uistinu isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, GUMA M d.o.o., će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku izvršiti zamjenu naručene robe ili povrat novca.

U prilogu mora biti kopija računa.

Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrjebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži ukoliko postoji ambalaža

ZAMJENA KRIVO NARUČENE ROBE

Kupac ima pravo na zamjenu naručene robe koju je krivo naručio.

Uvjeti za ostvarenje zamjene naručene robe:

 • Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku a najkasnije 48 sati nakon primitka naručene robe, obavijestiti GUMA M d.o.o., da želi zamijeniti naručenu robu i to pismeno putem e-pošte na [email protected]
 • Roba se može zamijeniti na način da kupac o svom trošku pošalje nazad naručenu robu na adresu GUMA M d.o.o. Bišće polje b.b., 88100 Mostar.
 • Kupac treba poslati novu narudžbu za novu robu.
 • Kada GUMA M d.o.o. zaprimi novu narudžbu, novu robu će poslati isti dan nakon što zaprimi vraćenu robu.
 • Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrjebljeni neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Razlika novca i trošak dostave:

 • Kupac snosi troškove dostave za povrat robe i za primitak nove robe.
 • Ukoliko nova naručena roba bude skuplja nego roba koja se vraća, tada je kupac dužan uplatiti razliku.
 • Ukoliko nova naručena roba bude jeftinija od robe koja se vraća, tada će GUMA M d.o.o. uplatiti razliku viška na žiro-račun od kupca umanjenu za troškove dostave.